17 May 2019

Înlocuirea provizorie a produselor aflate în Service - aviz negativ de la Guvern și CES

Înlocuirea provizorie a produselor aflate în Service - aviz negativ de la Guvern

Propunerea legislativă în sensul instituirii unei obligații, în sarcina vânzătorului, ca pe perioada în care produsul se află în procesul de reparație să asigure gratuit consumatorului un produs cu caracteristici similare, a primit aviz negativ de la Guvern și CES.

Potrivit inițiatorilor din grupul parlamentar PNL, deși Legea nr. 449/2003 privind vânzarea produselor şi garanțiile asociate a suferit numeroase modificări de-a lungul anilor, "legiuitorul a pierdut din vedere situația în care produsul de folosință îndelungată poate fi reparat, iar pe perioada reparației consumatorul nu poate să-și satisfacă nevoile asigurate de acel produs. De pildă, cumpărătorul unui electrocasnic — frigider, mașină automată de spălat, plită electrică etc — deși este protejat de garanția produsului, iar produsul va fi reparat, pe perioada reparației el este pus în imposibilitatea de a-și satisface nevoile, pentru care a plătit un preț stabilit de vânzător."

Durata reparațiilor "poate varia intre 10-15 zile în orașele mari și poate ajunge la peste 30 de zile pentru consumatorii din mediul rural, în special ca urmare a distanțelor mari față de unitățile de service autorizate și acceptate de vânzători", mai precizează inițiatorii. 

Fată de această situație, inițiatorii au propus completarea art. 22, astfel încât pentru perioada în care produsul de folosință îndelungată se află în procesul de reparație, vânzătorul, pe cheltuiala sa, să asigure consumatorului un produs cu caracteristici similare. Prin această completare, consumatorului i se va garanta accesul la un produs similar și pe perioada cât produsul achiziționat se află la unitatea service pentru reparații. De asemenea, inițiatorii sunt de părere că s-ar stimula punerea pe piață de către vânzători a unor produse calitativ superioare.

Aviz negativ de la Guvernul și CES

Guvernul este de părere ca va fi dificil de gestionat un stoc de produse de folosință îndelungata pentru a fi oferite spre înlocuire pe durata reparației. "Un astfel de demers poate produce atât costuri suplimentare, cât și noi obligații vânzătorului, fapt ce poate conduce la creșterea costurilor și implicit a preturilor produselor. Totodată, menționăm că pentru unele categorii de produse se pune problema nesiguranței în ceea ce privește posibilitatea asigurării condițiilor igienico-sanitare", a mai transmis Guvernul.

Argumente CES (Consiliul Economic și Social) :

  • Actualul cadru legal în materia garanțiilor asociate comercializării produselor, reprezentate de Legea 449/2003 este deplin armonizat cu legislația comunitară și cu legislațiile interne ale majorității statelor membre UE, oferind consumatorilor o protecție adecvată a drepturilor și intereselor legitime în aceasta materie, în condiții de eficiență economică a lanțului comercial;
  • În condițiile în care, prin exercitarea opțiunii de reparare a produsului defect aflat în termenul de garanție, consumatorul ar suferi un inconvenient semnificativ generat fie și de perioada cea mai mică necesară reparației, inconvenient legat de frecvența utilizării necesare a produsului, consumatorul are deja dreptul legal de a solicita înlocuirea produsului defect cu unul nou.
  • Instituirea obligației care face obiectul proiectului legislativ, în sarcina vânzătorilor, care în cele mai multe cazuri nu sunt și producătorii produselor neconforme, devine disproporționată, fiind apta sa genereze sarcini operaționale nejustificate, creând dezavantaje logistice și financiare pe tot lanțul comercial. Comercianții ar trebui astfel să își constituie și să gestioneze stocuri de produse de înlocuire pentru produsele care s-ar afla în reparație, ceea ce presupune costuri în plus care vor greva asupra preturilor de comercializare a respectivelor produse.
Avizul CES și cât și punctul de vedere al Guvernului sunt consultative, însă acestea, cumulate cu lipsa sprijinului politic din alte grupuri parlamentare, denotă faptul că proiectul are slabe speranțe să devină lege. Procesul legislativ poate fi urmărit aici.

0 comments:

Post a Comment

Comments are moderated. If you want to promote your blog, try to do it in a smart way. Any external link, unrelated to the subject, will be deleted // [RO] Comentariile sunt moderate. Daca vrei sa-ti promovezi blogul, incearca sa o faci intr-un mod inteligent. Orice link extern, fara legatura cu subiectul, va fi sters.